ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง "นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2565" และ งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1973
17 มี.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1977
24 ก.พ. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2031
10 ม.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2028
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การงานการรับ-จ่ายเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
2679
29 ต.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2663
08 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2656
06 ต.ค. 2564
8 ประการศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2653
06 ต.ค. 2564
9 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
3765
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38