ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ประจำปี พ.ศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
695
16 ก.ค. 2564
2 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
13 ก.ค. 2564
3 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
706
22 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีน และ 6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
10 พ.ค. 2564
5 ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 เม.ย. 2564
6 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
01 มี.ค. 2564
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
01 มี.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
730
29 ม.ค. 2564
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
726
29 ม.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37