ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.บ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ส.ค. 2562
3 ประกาศ อบต.บ้านเกาะ เรื่องสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ส.ค. 2562
4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ส.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ส.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ส.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ก.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.บ้านเกาะ เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกอบต. รักษาราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 มิ.ย. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.บ้านเกาะ เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 มิ.ย. 2562
10 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32