ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 ต.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 มิ.ย. 2562
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 มิ.ย. 2562
6 รายการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มิ.ย. 2562
7 รายการกำหนดราคากลาง หน้า 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 มิ.ย. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ก.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ก.ค. 2561
10 เอกสารแนบโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านไนไร่-บ้านยายคำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17