ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ส.ค. 2563
2 ประกาศผลชนะผู้เสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
18 ก.พ. 2563
4 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ก.พ. 2563
5 เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ก.พ. 2563
6 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 ก.พ. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 พ.ย. 2562
8 การเปิดเผยและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ต.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง ประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ต.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18