การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลความปลอดภัยในการทำงาน
   
 
   
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลความปลอดภัยในการทำงาน  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562