หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของอบต.
   
 
   
 
 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของอบต.  
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562